Giỏ lục bình bán nguyệt

Giỏ lục bình đan có dạng hình bán nguyệt, đáy rộng. Rất thích hợp mang đi chơi, dạo biển. Là một trong những sản phẩm hoàn hảo duy nhất. Giỏ lục bình được đan 100% bằng tay.

Danh mục: